Gitaar

Jeroen De Brauwer

Ik ben regent muzikale opvoeding en vervolgens volgde ik ook een opleiding tot bachelor in de scheppende muziek (compositie) afgestudeerd met onderscheiding aan het conservatorium van Gent. Nadien heb ik ook nog de masteropleiding gevolgd in de scheppende muziek (bij onder meer Dirk Brossé, Daniel Gistelinck, Filip Rathé,…). Keuzevakken in de Jazz en lichte muziek: combo (onder leiding van Werner Meert). Ik studeerde af met grote onderscheiding.

Ik focus vooral op het aanleren van akkoorden, schema’s en wat courant “lichte” muziek genoemd wordt (rock, jazz, blues, metal,…). Verder gevorderden kunnen improvisatie en muzikaal doorzicht verwachten. Het zelf kunnen begrijpen van een muziekstuk/partituur en daar zelf mee aan de slag leren gaan. Iedereen is uiteraard meer dan welkom. Voor zuiver klassieke gitaar verwijs ik jullie erg graag door naar mijn collega’s.

Stan De Bruyne

In juni 2019 studeerde ik op 23-jarige leeftijd met onderscheiding af als bachelor in de muziek (Jazz) aan het conservatorium van Gent (bij Hans Van Oost). Volgend jaar zal ik daar ook mijn educatieve masterstudie aanvangen.

Zoals mijn diploma al doet vermoeden ben ik vooral thuis in de Jazz en geïmproviseerde muziek. Hetgeen niet wil zeggen dat ik geen ervaring heb met andere genres (Bossa-nova, Blues, Pop, Rock), men komt wel wat tegen onderweg…

In mijn lessen tracht ik zoveel mogelijk op maat van de leerling te werken, dus neem zeker stukken mee waar je aan wil werken en we ons samen in kunnen verdiepen.

Indien je zelf niet goed weet wat je wilt heb ik zelf genoeg materiaal voor zowel de beginnende als gevorderde gitarist om je gitaarspel op een fijne manier naar het volgende level te brengen!

Jan Van Den Abbeele

Ik startte mijn muziekonderwijs aan de Gemeentelijke Academie van Wetteren. Ik volgde er 2 jaar klassieke gitaar, om dan op mijn twintigste te kiezen voor een opleiding in de lichte muziek aan de Jazz-studio te Antwerpen. Daar volgde ik vier jaar de opleiding “uitvoerend musicus”.

Gezien mijn klassieke opleiding en de keuze achteraf voor jazz en populairdere genres, kan ik in de gitaarlessen tegemoetkomen aan de uiteenlopende wensen van alle studenten. Het is mijn bedoeling om hen spelenderwijs de liefde voor muziek bij te brengen, zonder daarbij diepere muzikale achtergronden (solfège, harmonie,…) uit de weg te gaan. Elk genre (klassiek, blues, jazz, pop, rock, …) of combinatie van genres is mogelijk. Door de aanhoudende digitalisering en globalisering (digitale muziekopname- en bewerking, internet! enz. …) zijn de grenzen tussen verschillende muziekgenres immers alsmaar dunner geworden.Verder werk ik ook aan een degelijke lichaamshouding met het instrument, zonder al te veel vast te pinnen op de houding zoals die wordt aangeleerd in de klassieke vorming. De bedoeling is om zo ontspannen mogelijk en met de grootste overtuiging te spelen.

Alle levels, van absolute beginners tot gevorderden, links- of rechtshandig, akoestische en/of elektrische gitaar, zijn welkom. Ik tracht altijd maximale aansluiting te vinden bij de muzikale belevingswereld van de student(e) voor mij. Ze kunnen ook in iedere les materiaal aanreiken (muziekstukken, songs, eventuele eigen composities, …) die dan verder uitgewerkt kunnen worden. Op deze manier werken leerkracht en student a.h.w. samen aan de opbouw van een persoonlijke cursus, gestoeld op de inhoudelijke ervaring van de leerkracht, eigen oefening (bv songs) en oefeningen uit een gemeenschappelijke gitaarcursus die in het Atelier gebruikt wordt.