Groepslessen kinderen

Kinderen starten bij voorkeur vanaf het tweede leerjaar, maar later instappen kan ook.

Eén uur per week; er worden geen examens ingericht.

Tijdens het wekelijks uurtje groepsles wordt de muziekkennis al spelend aangebracht d.m.v. het zingen van kinder- en volksliedjes, ritmische spelletjes, bespelen van Orff-instrumenten (klokkenspelen, xylofonen, metallofonen, slaginstrumentjes) en improvisatie. Noten hebben een kleurtje en de notenbalk “groeit” mee met de tessituur van de liedjes.

Leerlingen kopen of huren een klokkenspelletje waarop de liedjes kunnen worden ingestudeerd. De gehoorvorming is gebaseerd op de relatieve solmisatie (verplaatsbare do), terwijl de letterbenaming (a, b, c, d, e, f, g) wordt gebruikt voor het aangeven van de toonhoogte.

De groepslessen lopen over 5 jaar. Na twee jaar wordt het klokkenspel gaandeweg vervangen door klassikaal blokfluitspel. Bovendien kan men vanaf dan ook individueel onderricht volgen in het bespelen van een instrument, maar het volgen van de groepsles blijft verplicht.

Na het volgen van vijf jaar groepsles, kan men aansluiten bij het koor en/of het instrumentaal samenspel, maar men kan ook enkel instrumentles blijven volgen.

De kostprijs voor het volgen van les kan je vinden onder de rubriek TARIEVEN.