top of page

Historiek

In 1953 richtte Paul Hanselaer in Kalken één van Vlaanderens eerste, zoniet hét eerste, Muziekatelier (toen nog Volksmuziekschool genoemd) op.
 

Waarin verschilt een muziekatelier van een muziekschool of een muziekacademie?

In het begin van de twintigste eeuw groeiden in Duitsland nieuwe ideeën in verband met opvoeding en onderwijs, en dit als reactie op een intellectualistische denk- en levenswijze. De kerngedachte van de vernieuwingsbeweging op muzikaal vlak was: via samenzang en instrumentaal samenspel muziekbeoefening aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen uit alle lagen van de bevolking, zonder professionele bedoelingen. Men geloofde in de algemeen vormende kracht van de muziek, die niet alleen doel, maar ook middel werd voor een algemene opvoeding.

Die nieuwe principes werden door enkele pioniers (onder andere Hans Dirken en Marcel Andries) in Vlaanderen overgenomen, verspreid en concreet toegepast in de muziekateliers. De muzikale aanpak verschilt daarom ook grondig van die in het officiële onderwijs. Muziekbeleving wordt centraal geplaatst. De muziekkennis wordt een natuurlijk gevolg: eerst doen, dan weten; eerst kunnen, dan kennen!

Zingen van kinder- en volksliederen, ritmische spelletjes, bespelen van het Orff-instrumentarium (klokkenspelen, xylofonen, metallofonen, slagwerk), improvisatie, klassikaal blokfluitspel en afwezigheid van examens zijn typische kenmerken van de Muziekatelier-stijl.

bottom of page