Tarieven

Hierbij de jaarbijdragen voor de verschillende activiteiten die in het muziekatelier gevolgd kunnen worden.

Geldig voor het werkjaar 2019-2020

Groepsonderricht  
Algemene muziekleer voor kinderen en jongeren 50 EUR
Koor en/of instrumentaal samenspel volwassenen GRATIS
Individueel onderricht  
Indien enkel individueel onderricht wordt gevolgd (vanaf tweede secundair of na 5 jaar groepsles), 15 minuten per week (of 30 minuten veertiendaags) 130 EUR
Indien enkel individueel onderricht wordt gevolgd (vanaf tweede secundair of na 5 jaar groepsles), 30 minuten per week individueel 240 EUR
Indien actief betrokken bij het groepsonderricht (40% korting, enkel voor eerste instrument), 15 minuten per week (of 30 minuten veertiendaags) 78 EUR
Indien actief betrokken bij het groepsonderricht (40% korting, enkel voor eerste instrument), 30 minuten per week individueel 144 EUR

Bruikleen instrumenten Muziekatelier

Een instrument wordt steeds voor een volledig schooljaar in bruikleen gegeven. Bij het ontlenen van een instrument krijgen beginners steeds voorrang. De ontlener is verantwoordelijk voor de eventuele schade toegebracht aan zijn instrument.

Bruikleen instrumenten  
Klokkenspel 20 EUR
Andere instrumenten 40 EUR
Aankoop instrumenten  
Klokkenspel 38 EUR
Blokfluit 30 EUR

Opmerkingen

  • Bij uitschrijving tijdens het werkjaar wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Korting voor deelname groepsonderricht vervalt indien niet regelmatig aanwezig.
  • Géén contante betaling. Mobiele betaling ter plaatse via je bank app of de bancontact app wordt aangeraden!
  • Individuele lessen starten slechts na betaling van het inschrijvingsgeld op naam van Muziekatelier, rekeningnummer BE66 0688 9485 5743 (BIC: GKCCBEBB)