Koper

Luc Becqué

Zoals bij veel muzikanten het geval is zette Luc zijn eerste muzikale stappen in de plaatselijke “Koninklijke Fanfare Sint-Pietersvrienden” van Uitbergen bij toenmalig dirigent Constant Van Steendam.

Aan de Gemeentelijke Academie voor woord en Muziek van Wetteren behaalde hij ondermeer het einddiploma notenleer, het getuigschrift van de middelbare graad muziekgeschiedenis, het getuigschrift lagere graad piano (bij mevouw Annie Michem), het getuigschrift van de hogere graad kamermuziek. Zijn muziekstudie resulteerde uiteindelijk in 1991 met het behalen van het einddiploma van de uitmuntendheidsgraad voor trompet (bij de heer Willy Dauwe) én de regeringsmedaille (91 %), de hoogste mogelijke onderscheiding die een amateur-muzikant aan een muziekacademie kon behalen. Trompet.

Na zijn studies had Luc het geluk zijn legerdienst in professioneel muzikale kringen te kunnen vervullen bij het trompetterskorps van de Muziekkapel van de Belgische Marine.

Daarnaast nam ik meermaals deel aan provinciale en nationale solistentornooien en muziekweekends ingericht door de muziekfederatie Fedekam (het huidige VLAMO). Hierdoor kreeg ik de kans om te spelen met gerenommeerde dirigenten als André Waignein, Kees Vlak of Jan Van der Roost. Als freelance-trompettist was hij meermaals actief bij producties van het Oost-Vlaams Kamerorkest uit Aalst of Schola Cantorum Cantate Domino uit Aalst.

Ook in de brassbandwereld was hij reeds actief, als solo-cornettist bij Metropole Brassband Antwerpen (met deze band nam ik twee CD’s op) en als soprano-cornet bij Brassband Gent. Met beide bands nam hij deel aan nationale en internationale (Engeland, Nederland) wedstrijden. Pedagogische ervaring als lesgever koper deed hij ondertussen op bij de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden van Overmere en de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia uit Welle.

Vandaag de dag is hij secretaris van zijn moederorkest, de Koninklijke Fanfare “Sint-Pietervrienden“ van Uitbergen (ere-afdeling), waar hij de partituur van Es-cornet voor zijn rekening neem en is hij dirigent van de Koninklijke Fanfare “De Verenigde Vrienden” van Overmere.