Eerste jaar groepsles

22 september 2010: les 2

Ons klasje zit vol, we zijn met 26 toffe kinderen in de klas. Tijdens onze 2de les hebben we verder ingegaan op ons lied ‘Ooievaar, lange poot’. Waar we hier aandacht aan schenken is dat we luisteren naar onze beginnoot (in dit geval was dat C, maar dat kan een andere keer een andere noot zijn). Deze opnemen en proberen dezelfde noot te zingen op bijv. ‘na’. Dit lijkt zeer eenvoudig, maar dat is het dikwijls niet. Verder bestaat het begin van het lied ‘Ooievaar, lange poot’ uit een kleine terts, dus dit werd gisteren C-C-A C-C-A. Aangezien we nog niet allemaal een klokkenspel tot onze beschikking hebben, hebben we allen elkaars klokkenspel gedeeld. Wie thuis een piano of een ander toetsinstrument heeft kan al eens gaan zoeken naar die kleine terts. Dit mag C-A zijn, maar waar wij vooral de nadruk op willen leggen is dat het een kleine terts is (dit hebben we nog niet vernoemd!). En een kleine terts kan je zoeken op gelijk welke noot, maar gebruik uw oren!! om te controleren of dit de juiste afstanden zijn.

Verder hebben we al kort een ritme aangehaald. Dit onder de vorm ‘prui-men’ en ‘ker-sen-pluk-ken’. Bij ‘prui-men’ hoor je dat de beide delen langer klinken, en bij ‘ker-sen-pluk-ken’ terug 4 gelijke delen die vlugger op elkaar volgen. Het eerste stadium is het klappen, volgende week gaan we hier zeker verder op in.

Verder hebben we een kort filmpje met onze huidige, enthousiaste componisten.

Zoals jullie in de brief, die we hebben meegegeven, ook hebben gezien zal er op zondag 24 oktober 2010 om 15 uur het beeld ‘Leap of Feath’ ingehuldigd worden. Hiervoor heeft Marc Van Renne het Hinkelspel gecomponeerd. Dit lied vind je ook terug op Hinkellied. Marc had graag bij deze uitvoering op 24 oktober nog een koor gehad. Daarom had hij gevraagd aan het muziekatelier of wij hierin kunnen meehelpen. We hebben één repetitie, deze is op woensdag 29 september 2010 van 17.00 – 18.00 uur (met aansluitend onze groepsles). En er zal een opname gebeuren in de studio in Schellebelle, meer hierover binnenkort. Het zou dus leuk zijn als jullie hieraan konden deelnemen.

29 september 2010: les 3

Wat hebben we deze les gezien? Dat we voortaan spreken over so en mi i.p.v een letterbenaming. Zo kan onze so een C zijn en de mi een A (zoals we tot hier toe hebben geleerd), maar als we een beetje verder zijn zullen we zien dat deze so en mi ook een andere noot kan zijn. Dus bij ‘Ooievaar, lange poot’ wordt dit sosomi sosomi.
Er waren genoeg kinderen die hun kleine terts (so-mi) al eens op de piano hadden gezocht. En een dikke duim, want iedereen kon zeer mooi onze eerste regel van het lied spelen op het klokkenspel, die gaat als volgt: “Ooievaar, lange poot”. En er waren zelfs verschillende die al verder aan het zoeken naar het lied op hun klokkenspel. Ga zo verder!!

Nu hebben we het ritme ook verder uitgebreid naar ‘ap-pe-laar’ en ‘twee pe-ren’.

Wat heel erg leuk was, was dat er hier en daar al kinderen een link konden leggen naar hun eigen naam en ritme. Je kan je eigen naam klappen, waarbij de ene lettergreep langer duurt dan de ander, dit kan je dan omzetten in een 1- of 2-tel noot. Zie je wel, de eerste stap van onze componisten is gezet.

Ondertussen hebben de meeste kinderen nu ook een klokkenspel, dit werkt direct veel gemakkelijker! Bedankt voor de snelle levering!

13 oktober 2010: les 5

Vorige week was onze klas gesplitst. Een groep die meededen met de opname van het Hinkellied. Deze groep kinderen worden ook verwacht op zondag 24 oktober 2010 om 14.45 uur aan het Kasteel van Laarne. Dan zal het beeld worden ingehuldigd samen met een gezellig feestje. Uiteraard wordt het Hinkellied dan nog eens herhaald, maar deze keer met de muzikaten samen.
En meester Peter bleef in ons lokaal samen met de andere helft van onze klasgroep. Zij hebben verder gewerkt aan o.a.  het lied ‘Ooievaar, lange poot’ en ritme.

Vandaag waren we weer allemaal voltallig, 26 kindjes, die allemaal flink hun best hebben gedaan. Wat hebben we gedaan?

Ons lied ‘Oooievaar’ heeft 4 korte zinnen oftewel 2 lange zinnen. We hebben zelf de noten gevonden van de eerste lange zin. Hierbij hebben we de noten opgeschreven op een notenbalk (let wel: deze heeft nog maar 2 lijntjes!). Als we muzieknoten schrijven, dan teken we ze gelijk een walnoot, 2 halve op elkaar en niet zo maar een rondje. Deze zin kunnen we zelfs met cijfers zingen: so=5 en mi=3, we kunnen dit ook handzingen, hierbij gebruiken we dus géén klank enkel de handbeweging.

Onze ritmekaarten uitgevoerd, maar deze keer zonder de hulp van de tekeningen. Die mogen we nu wel al achterwege laten en ons volledig concentreren op het ritme-uitzicht zelf. Is even wennen, maar na een weekje zijn we dit snel gewoon. Je zult het zien. Wat zo fijn was deze avond, is dat we al het gevoel hadden van een klein orkest te zijn. Enkel kinderen stonden achter de metallofoon en speelden hierbij de begeleiding, de overige kinderen klapten het ritme. Jammer dat de ouders dit niet hebben gehoord, jullie hebben wat gemist!

Meester Peter kon het niet laten om toch nog even een spelletje te spelen in de turnzaal de laatste 5 minuten. Het spel op ‘Ooievaar’.

Ons huiswerk? De eerste regel van ‘Ooievaaar’ spelen op ons klokkenspel. Dus van “Ooievaar, lange poot, haal de kikker uit de sloot.”
Wanneer doen we ons huiswerk? Gewoon elke dag voor het slapen gaan en als we opstaan. Ons klokkenspel steken we niet weg in de doos of het zakje, maar leggen we gewoon naast ons bed. Op deze manier kunnen we het niet vergeten en hebben we flink geoefend om volgende week het overige te kunnen doen.

Veel succes muzikantjes!!

27 oktober 2010: les 7

Ons basisritme hebben we nu ook onder de knie. De begrippen die we bij ons ritme plaatste: ap-pe-laar, ker-sen pluk – ken, twee pe-ren, prui-men, laten we nu weg en we gebruiken enkel de notenschrift. Dit notenschrift bestaat nu nog uit een 1-tel en een 2-telsnoot.  Tot hier toe behouden we als ééntelsnoot een dichte noot met een stokje en voor een 2-telsnoot een open noot met een stokje eraan. Later zullen we zien dat ook dit nog kan veranderen.
Het vervolg van ons ritmedictee; hierbij klapt meester Peter of juf Erika een ritme en de kinderen luisteren en noteren dit ritme. Dit is goed te vergelijken met een gewoon dictee zoals in de nederlandse taalles.
Een andere opdracht was, een willekeurig woord spreken we uit en we zoeken het ritme die hierbij hoort. Zoals li-mo-na-de, ba-vi-aan, pe-ren, o-li-fan-ten. Er fijn was dat er discussie was hoe we o-li-fant-en uitspreken; er waren kinderen die er van overtuigd waren dat niet elke lettergreep van dit woord even lang duurt, maar dat het laatste lettergreep of voorlaatste extra lang moest duren. Dit zijn een van de momenten die zo fijn zijn aan het lesgeven. De kinderen denken zelf ook na en zoeken echt zelf naar een oplossing, komt deze oplossing niet overeen met anderen, dan wordt hierover gepraat en gezocht naar de meest toegankelijke oplossing.

Verder hebben we ons orkest geopend, iedereen speelde te samen ‘Ooievaar, lange poot’ op hun klokkenspel, een heerlijk gevoel gaf dit ons.
Tot hier toe hadden we ons lied gespeeld met so als C en de mi als A, maar nu hebben we gezien dat onze so en mi ook met andere letters mogelijk is. Waaronder so als G en mi als E of so al D of mi als B. Wat hebben we nog meer gemerkt, dat de so en de mi, afhankelijk welke letter we hiervoor gebruiken, ook hoger of lager kan klinken.

Een heerlijke improvisatie waarbij we spreken van een muzikale vraag en een muzikaal antwoord. De leerkracht speelt een stukje (vraag) en de leerling geeft hierop een antwoord. Dit is de eerste keer dat we dit doen, maar ik moet zeggen dat iedereen dit zeer mooi hebben gedaan.

Huiswerk? op p.4 staat er onderaan ‘Om te klappen’, dit oefenen we thuis in. En ‘Ooievaar, lange poot’ spelen we met so als D en mi als B.

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe, geniet van elkaar, kom al spelend de dag door en dan zien we jullie graag terug op woensdag 10 november.

15 december  2010: les 11

Ondertussen groeien onze muzikantjes in de klas. We zijn gestart met het lied ‘Ooievaar’, vervolgens hebben het lied ‘Sinterklaas’ zeer toepasselijk gespeeld en nu zijn we bezig met ‘Paardje beslaan’. Hierbij komt een nieuwe noot bij, de la=6.
Verschillende ritmes krijgen we nu ook al onder de knie. Het is heel leuk hoe de kinderen spontaan met een zelfgemaakt lied afkomen. Er zijn er zelfs bij die er een tekst onder hebben gezet. ‘k Heb het gezegd hè, echte componisten.
Ik kan het mij wel voorstellen dat jullie, de ouders, soms denken, “Wat gaat het toch traag”. De reden hiervoor is dat we graag de kinderen hun gehoor willen trainen. Dit gaat enkel door hen noot per noot aan te leren en dit aanleren wilt ook zeggen ze kunnen horen en herkennen. Bij de liederen die we zingen, zoeken zij de noten zelf. En dit heeft tijd nodig. We hebben meer aan kinderen die ritme en klank eigen maken, dan mentaal alles opslaan maar het niet horen.
Dus ouders, bedankt voor jullie geduld en begrip! Wanneer iets niet duidelijk zou zijn, kom dan gerust eens bij ons langs, na de les, we geven graag wat uitleg.
Wat we ook regelmatig doen is een dictee, de leerkracht speelt iets voor, de leerling speelt het na. Maar ook een vraag-antwoordspel; er wordt iets op het klokkenspel gespeeld en de leerling vervolledig dit. Ook hier zien we al een mooie vooruitgang. In heb begin was er vaak twijfel, ‘doe ik het wel goed’ of ‘wat moet ik spelen’. Terwijl ze nu zonder twijfel al een antwoord kunnen geven op hun klokkenspel.

Aan alle kinderen die meedoen met het kerstconcert a.s. zaterdag 18 december: veel zingplezier, geniet er maar van!