Zonnewende aan het kasteel

Zoals elk jaar organiseert de cultuurdienst van de gemeente Laarne een viering van de midzomernacht op 21 juni. Op het terrein achter het kasteel wordt er muziek gespeeld, gedanst en voorgelezen. Wat die muziek betreft zetten, zoals reeds enkele jaren de traditie is, weer enkele leden van het muziekatelier hun beste instrumentje voor. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige avond!

Op Het Nieuwsblad en de website van de gemeente Laarne kan je meer informatie terugvinden.

Comments are closed.